NOVINKY

arr3Marta Nyklesová - Dech Země Zveme vás na výstavu Marty Nyklesové  s názvem Dech země. Malířka a grafička, žačka Bohdany... arr3Ochutnejte bezlepkové pivo CELIA CELIA - bezlepkové pivo bylo vyrobeno na základě Technického řešení Výzkumného ústavu... arr3Dárkové karty Bílé nebo červené? Suché nebo sladké? Tyto otázky nemusíte řešit, když svým přátelům zakoupíte...

KONTAKTY

Vinárna U svaté Anežky
Anežská 3
110 00 Praha 1, Staré Město
tel: 222 311 293 po 15:00 hodině REZERVACE
novokarel@centrum.cz
Tel. vinárník: 737 444 500

VÝSTAVY » PROSINEC 2012


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

imgqUJwwdys [176.126.84.*]

img21.02.2016 12:34

J0BozZEiNWs4

Juj, tak to by se mi ste1vat nemělo, s ohledem na to, že o Soudnedm dvoře poře1d pedšu. Zjevně jsem se dedval do stare9 verze Statutu, ktoeru me1m staženou u sebe v počedtači, a nenapadlo mě zkorigovat ten fadaj se současnosted. Děkuji.Knedžka, ktoeru jsem pre1vě dočetl () - kre1sně ukazuje, jak mohou soudy ovlivňovat svůj ne1pad take9 mimo jine9 tedm kolik a jakfdch (jak široce a take9 "pevně" vymezenfdch) pre1v přiznajed (on o tom pedše už Posner v te9 knedžce, na ktoeru odkazuji v postu, Komesar ale děle1 poměrně sofistikovanou analfdzu, kde navedc srovne1ve1 efektivitu a reprezentativnost + medru participace při rozhodove1ned jinfdch instituced, než soudů, při ochraně pre1v). Soudned dvůr je v tomhle směru v takove9 pasti: na jednu stranu se1m sebe legitimizuje tedm, že ochraňuje jednotlivce (čedmž take9 samožejmě doste1ve1 do rukou fačinnfd ne1stroj na prosazove1ned pre1va ES na vnitroste1tned farovni - o tom jsou napse1ny stohy čle1nků a knih), na stranu druhou me1 omezenou institucione1lned kapacitu ta očeke1ve1ned jednotlivců naplňovat. Proble9my si přiděle1ve1 take9 svfdmi sofistikovanfdmi a nadměrně komplikovanfdmi doktrednami - např. jen věštec dnes může u mnoha ustanovened ředci, že majed předmfd fačinek, popř. že je možne9 některe9 z ustanovened pre1va vykle1dat eurokonformně (v tomhle směru nemilosrdně kritizuje judikaturu ESD genere1lned advoke1t Maze1k ve sve9m stanovisku, na ktere9 jsem upozorňoval).Jeden z proble9mů současne9ho (nejen evropske9ho) soudnictved je take9 juridifikace všeho společenske9ho života (nejen politiky, proble9m, o ktere9m a psal Zdeněk Kfchn) a regulace. Lide9 dneska zkre1tka vided řešened všech svfdch proble9mů v pre1vu a v institucionaliziovane9m syste9mu na jeho vynucove1ned, ne v jinfdch společenskfdch mechanismech. To je ale favaha ne na samotnfd post, ale čle1nek nebo rovnou knihu. V češtině o tom psal mj. P. Holle4nder: Kolaps soudcovske9ho ste1tu : běžed odpočedte1ve1ned? (in: V. Hloušek a V. Šimedček (eds.): Dělba soudned moci v Česke9 republice (Masarykova univerzita v Brně, Politologickfd fastav, 2004)).

ODPOVĚDĚT

Od 4. 12. 2012 do 6.1. 2013 máte v naší vinárně jedinečnou příležitost nahlédnout za zdi Malostranského hřbitova. Výstava fotografií Josefa Mayera, Jany Hunterové a Aleny Novákové Vás provede romatickými zákoutími této unikátní památky a místem posledního odpočinku mnoha význačných spisovatelů, malířů, skladatelů i architektů.